soutěžíme pro radost z boje…
Logo SDH Mníšek

Logo SDH Mníšek

V sobotu 14. prosince se uskutečnila Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Mníšek. Valné hromady se zúčastnili členové SDH, hosté a příznivci, starosta SDH Mirochov Ladislav Hajna a starosta obce Stříbřec Jan Zimmel. Hlavními body této schůze bylo zhodnocení činnosti, finanční situace sboru a prezentace soutěží a jejich výsledků za rok 2013. Dále se projednávalo odsouhlasení plánů činností na rok 2014, přijetí nového člena, odhlášení jednoho člena. Následovala diskuse, při které bylo představeno nové logo SDH Mníšek a dále byly prezentovány sestřihy ze soutěžní sezony 2013.


Copyright SDH Mníšek © 2013-2022. All Rights Reserved. 

Designed by jack. Admin.