soutěžíme pro radost z boje…

Po měsíční absenci avie, z důvodu oprav, byla 24. září opět uvedena do pohotovostního režimu. Úpravy hlavně zahrnovaly nový lak a výměnu zrezivělých částí. Celá tato akce byla pokryta z dotace.

Všechny fotky staré a nově opravené avie naleznete ve fotogalerii.


Copyright SDH Mníšek © 2013-2022. All Rights Reserved. 

Designed by jack. Admin.