soutěžíme pro radost z boje…

Sbor dobrovolných hasičů v Mníšku vznikl 19. května 1895. Při zřizování sboru bylo přihlášeno 20 členů činných a 20 členů přispívajících.

Dne 21. května 1895 na schůzi hasičského výboru bylo rozhodnuto koupit stříkačku od firmy R.A. Smekal za 650 zlatých.

Dne 9. ledna 1896 byl valnou hromadou schválen Služební řád.

Historie Sboru dobrovolných hasičů byla zaznamenána v „ Zápisních knihách pro jednatele sboru“, v „ Zápisníku o schůzích a valných hromadách“. Z těchto zápisů vyplývá, že sbor dobrovolných hasičů v Mníšku kromě plesů pořádal také divadelní hry a výlety.

V současné době má SDH 49 členů. Členové sboru aktivně pracují pro obec, ať už formou brigád nebo organizováním oslav Dětského dne, Mikulášskou nadílkou, pořádáním plesů a stavění máje.

V budově hasičské zbrojnice je vystavena řada trofejí svědčící o úspěšném vystupování na soutěžích.

Členové sboru se rovněž účastní Hasičských slavností v Litoměřicích.

Od 2. května 2007 má SDH vlastní prapor s mottem: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“, který bývá k vidění při slavnostních příležitostech. Tento prapor byl pořízen z veřejné sbírky, na kterou přispěli nejen členové sboru, ale také obyvatelé Mníšku a okolních obcí či podnikatelé spolupracující se sborem a obec Stříbřec.


Copyright SDH Mníšek © 2013-2022. All Rights Reserved. 

Designed by jack. Admin.